Nam Định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và văn phòng điện tử
description

Nam Định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và văn phòng điện tử

Thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều chiến lược và đạt được hiệu quả tích cực. Trong đó tỉnh đẩy mạnh tập trung ứng dụng CNTT và các phần mềm hiện đại như văn phòng điện tử vào công tác quản lý và điều hành nhằm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.
UBND tỉnh Hưng Yên ứng dụng thành công phần mềm văn phòng điện tử
description

UBND tỉnh Hưng Yên ứng dụng thành công phần mềm văn phòng điện tử

Thực hiện nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch hành động số 312/KH-UBND ngày 30.12.2015 với mục tiêu chính là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.
Điện Biên triển khai hiệu quả văn phòng điện tử vào quản lý công việc
description

Điện Biên triển khai hiệu quả văn phòng điện tử vào quản lý công việc

Điện Biên là một trong những tỉnh triển khai văn phòng điện tử sớm nhất cả nước và đã thu được hiệu quả tích cực trong quản lý công việc. Bên cạnh việc giảm tối đa chi phí cho văn phòng phẩm, năng suất làm việc của cán bộ được tăng lên đáng kể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Ứng dụng CNTT và các giải pháp văn phòng điện tử tại Điện lực Cao Bằng
description

Ứng dụng CNTT và các giải pháp văn phòng điện tử tại Điện lực Cao Bằng

Công ty Điện lực Cao Bằng trong thời gian qua luôn coi trọng và tập trung đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp văn phòng điện tử trong hoạt động quản lý điều hành, chăm sóc khách hàng cũng như, nâng cao năng suất lao động và cải tiến chất lượng dịch vụ.