UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
description

UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Trong thời gian vừa qua, thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng các loại văn bản điện tử trong hoạt động của các đơn vị, cơ quan nhà nước; các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã
Tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc nhờ ứng dụng văn phòng điện tử
description

Tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc nhờ ứng dụng văn phòng điện tử

Nhờ ứng dụng văn phòng điện tử, cán bộ nhân viên có thể làm việc tại bất cứ đâu nối mạng internet. Công tác giao ban được đơn giản hóa chỉ với vài cú nhấp chuột, tương tự các thủ tục trình ký, phê duyệt cũng rút gọn chỉ còn 1/3 thời gian khiến năng suất lao động được tăng lên và giảm được nhiều chi phí.
Văn phòng Thành ủy Hà Nội ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công việc
description

Văn phòng Thành ủy Hà Nội ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Là cơ quan có chức năng tham mưu giúp Thành uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của cấp uỷ; giúp Thường trực Thành ủy phối hợp hoạt động của các Ban Đảng Thành uỷ phục vụ cho hoạt động chung của cấp uỷ, văn phòng Thành ủy Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm văn phòng điện tử hiện đại để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Trà Vinh tăng cường triển khai tập huấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử cho các đơn vị
description

Trà Vinh tăng cường triển khai tập huấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử cho các đơn vị

Thực hiện nghị quyết 36a của Chính phủ về văn phòng điện tử và chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành phát triển công nghệ thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại thực hiện một cửa điện tử, ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử trên địa bàn tỉnh.